วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมแนะนำการเรียนและแนะนำตนเอง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมดังนี้

1.ศึกษารายละเอียดของวิชานี้

2.แนะนำตนเองเกี่ยวกับ

   -รูปถ่าย
   -ประวัติการศึกษา
   -สุภาษิต/ปรัชญาของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น